ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

pro otevření klikněte zde: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.pdf.  

pro otevření klikněte zde: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf

pro otevření klikněte zde: Žádost o odklad.pdf

pro otevření klikněte zde: Zralost dítěte na školní vzdělávání.pdf


Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)

натисніть тут, щоб відкрити: 
download file: Запис до ЗС про українські заки.pdf / Zapis do ZS pro ukrajinske zaky.pdf

натисніть тут, щоб відкрити:
Download file: Запис МС для дітей з України.pdf / Zapis MS pro deti z Ukrajiny.pdf


 

pro otevření klikněte zde: Pokyn reditele skoly k omlouvani zaku.pdf

pro otevření klikněte zde: Odhlaska zaka.pdf

pro otevření klikněte zde: Zadost rodicu o prijeti zaka z jine skoly.pdf


Zápis dětí k povinné školní docházce:

  • Povinná školní docházka začíná počátkem šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době:
  • od září do koncečervna příslušného šk. roku, může být přijato již v tomto šk. roce, je-li tělesně duševně vyspělé na základě ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • od září do konce prosince – ŽÁDOSTO ZZ + VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (Pedagogicko - psychologická poradna)
  • od ledna do konce června – ŽÁDOST ZZ + VYJÁDŘENÍ PPP + ODBORNÝ LÉKAŘ (PEDIATR)
  • Zákonný zástupce je povinnen podat ŽÁDOST K ZÁPISU (bude k dispozici v MŠ + dotazník - před zápisem)

ODKLAD POVINNÉ ŠK. DOCHÁZKY 

  • Zákonný zástupce donese k zápisu - ŽÁDOST O ODKLAD + VYJÁDŘENÍ PPP + VYJÁDŘENÍ ODB. LÉKAŘE (pediatra)

(žádost o odklad bude k dispozici v MŠ)

Pokud nestihnete v době zápisu absolvovat s dítětem vyšetření v PPP – i tak je nutné donést k zápisu ŽÁDOST O ODKLAD – vedení školy přeruší správní řízení o odkladu a zákonný zástupce dodá vyjádření PPP později v dohodnutém termínu.