ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Výchovné poradenství je nedílnou součástí každodenního vzdělávacího procesu žáků. V každé škole se setkáváme se žáky nadanými, kteří mají speciální vzdělávací potřeby a vyhraněné zájmy, ale také s žáky, kteří mají s učením a vzděláváním problémy či s žáky s poruchou chování. Výchovný poradce má za úkol takovéto žáky vyhledávat, zajišťovat diagnostiku jejich speciálních vzdělávacích potřeb a připravovat podmínky pro jejich integraci.

Vzhledem k současným úkolům výchovného poradenství je činnost výchovného poradce zaměřena na dvě základní oblastiPrvní oblastí je poradenská činnost. Ve spolupráci s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a diagnostiku žáků, jejichž psychický či sociální vývoj nebo vzdělávání vyžaduje zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči či návrhy na zajištění odborného vyšetření.

Dále se výchovný poradce podílí na vyhledávání a diagnostice žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost nebo nápravu. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Již vzniklé konfliktní situace pak řeší ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem školy.

Současně poskytuje výchovný poradce poradenskou službu zákonným zástupcům při řešení problémů s jejich dětmi.

Druhou důležitou oblastí činnosti výchovného poradce je poradenství kariérové a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Každoročně organizujeme návštěvu Informačně poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Opavě (9. třída) a také návštěvu Informy (prezentace středních škol Moravskoslezského kraje pro žáky 8. a 9. třídy).

Pokud byste měli jakékoli dotazy z oblasti poradenství nebo potřebovali vyřešit nějaký problém, obraťte se prosím na výchovnou poradkyni Mgr. Lucii Komárkovou

  • v konzultačních hodinách v pondělí od 9:00 do 10:45 v kanceláři výchovného poradce
  • kdykoli jindy po telefonické domluvě: tel.: 737 024 653
  • e-mailem: lucie.komarkova@zsbohuslavice.cz