ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,
dle vyjádření MŠMT v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je možné zařadit do výuky žáky 1. stupně i po termínu 25. 5. 2020. Počet 15 žáků ve skupině je nutné dodržet. Skupiny jsou již rozděleny, proto budou žáci, kteří zahájí docházku do výuky po 25. 5., zařazeni do stávajících skupin s menším počtem žáků. Tzn. např. žák 2. třídy může být zařazen do skupiny žáků 5. třídy apod.- až po naplnění skupiny do 15 žáků. Podmínkou prvního vstupu do školy je dodání čestného prohlášení. On – line výuka bude nadále probíhat pro všechny žáky, kteří do školy nebudou docházet.


Znovuotevření školy od 25.5.2020 se vztahuje pouze na tyto třídy: 1.tř., 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.tř., 5.tř. a (9.tř. od 11.5.2020)Účast žáků ve  výuce ve škole je dobrovolná. Prosíme, všechny rodiče žáků těchto tříd, aby si prostudovali přiložené dokumenty. Žáci mohou do školy nastoupit pouze, když budou dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz školy a doloží patřičné dokumenty.

Doplňující informace k znovuotevření školy jsou žákům zaslány přes školní e-mail. Zájem o dobrovolnou docházku byl zjišťován pomocí online dotazníku, který můžete nově aktualizovat. Prosíme, aby dotazník vyplnili všichni rodiče, jenž mají děti ve výše uvedených třídách. Uzavírka dotazníků je v neděli 10.5.2020, a pro 9.třídu do 7.5.2020 . Děkujeme za spolupráci. 

BEZPEČNOSTNÍ a HYGIENICKÉ POKYNY pro provoz ZŠ - čestné prohlášení.pdf

Metodika k provozu škol - ochrana zdraví (MŠMT).pdf


Informace k odevzdávání čestných prohlášení

Žáci jsou povinni před nástupem do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Toto čestné prohlášení lze zaslat elektronicky (scan s podpisem). V této formě zasílejte, prosím, pouze třídním učitelům v týdnu od 18. 5. – 22. 5., v případě předání osobně - prostřednictvím žáků - v den nástupu do školy dne 25. 5.

Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nemůže vstoupit do školy a být zařazen do výuky.

Aktuální rozvrh hodin pro výuku žáků 1.-5.třídy v období od 25.5. do 26.6.2020 naleznete: ZDE


Tělocvična školy, včetně šaten školy, zůstává do odvolání uzavřena (pro žáky i veřejnost).

Venkovní hřiště, při dodržení všech bezpečnostních a hygienických nařízení vládou, se otevírá žákům i veřejnosti.

Způsob rezervace je platný jako před uzavřením venkovního hřištěDěkujeme  za pochopení.


Prosím rodiče žáků, kteří budou mít zájem o stravu ve školní jídelně do konce školního roku, způsob stravy bude upřesněn (balíček nebo oběd), ať se nahlásí v době 19.5. - 21.5. na tel. čísle 553 659 206.

PŘÁNÍ ŽÁKŮ KE DNI MATEK

Člověk, kterého si nejvíce vážím, je moje maminka, protože ji strašně moc obdivuju, že se musí starat o tři děti, vstávat brzo ráno do práce a tak dále.
Má štíhlou postavu, její pleť je jemně snědá. Vlasy má hnědé a občas si nechává udělat melír. Její obličej je pěkně kulatý a vždy má pěkný úsměv. Oči má krásně oříškově hnědé.
Mamka ráda peče, takže když někdo potřebuje nějaké dobré zákusky nebo dorty a různé dobroty, vždy jim je mamka upeče. Taky ráda cvičí a moc dobře nejen peče, ale i vaří.
Maminka je taky pořád veselá, vtipná a někdy je i přísná ale to každá maminka musí aspoň trochu být. Jinak je samozřejmě hodná, chytrá, ochotná a laskavá.
Svoji maminku mám strašně moc ráda a nikdy bych ji za nic a nikoho nevyměnila, i když je někdy přísná. Pořád je to ta nejlepší máma na světě.

žákyně 7. třídy