ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

ROZLOUČENÍ S 9.TŘÍDOU - FOTOGALERIE

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOGALERIE


A je tu konec školního roku…

     Nastalo období uzavírání klasifikace a těšení se na prázdniny. Letos děti plynule přešly z „online – volna“ na prázdninové volno.  Alespoň symbolicky jsme dětem připravili závěrečný slavnostní den s předáváním vysvědčení. Děti si mohly všechny najednou přijít do školy vysvědčení vyzvednout. Zřejmě byly letos příjemně překvapeny, protože výsledky vzdělávání, které bylo ovlivněno distanční výukou, byly letos velmi uspokojivé. Během distančního vzdělávání učitelé děti hodnotili především slovně a na konci šk. roku pochválili všechny ty, kteří se výuce plně věnovali a také nezapomněli na pochvalu rodičům.

     Na školní zahradě proběhla první a poslední akce v tomto pololetí – a to – pasování prvňáčků. Jako zázrakem nám přálo v deštivém týdnu počasí a po dobu pasování krásně svítilo sluníčko. Atmosféra tak byla velmi příjemná. S dětmi se malým dárkem rozloučily paní učitelky z mateřské školy a následně je přivítaly p. učitelky budoucích prvních tříd. Na přípravě akce se podílel především klub rodičů ve spolupráci se školou. Všem členům moc děkuji za přípravu akce, za dárečky pro děti a za celoroční finanční podporu a spolupráci.

     Tentokrát v úzkém kruhu za přítomnosti všech pedagogů bylo deváťákům slavnostně předáno poslední vysvědčení. Všem našim vycházejícím žákům přeji mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v dalším vzdělávání a věřím, že na základní školu budou mít jen příjemné vzpomínky.

     V posledním školním týdnu proběhla schůzka školské rady, kde byl zhodnocen průběh celého školního roku. Závěry jsou shrnuty v zápise, který bude zveřejněn na webu školy. Mimo jiné zazněla z úst členů školské rady velká pochvala pedagogům za výborné zvládnutí distanční výuky. Děkuji také těm rodičům, kteří poslali poděkování prostřednictvím emailu. Moc si toho vážíme a budeme ze zkušeností, které jsme během „online období“ získali, určitě dále čerpat.

     Nelehká situace byla i v mateřské škole. Předškolní vzdělávání probíhalo z důvodu rekonstrukce prostor MŠ v učebnách ZŠ. Děkuji rodičům i učitelkám MŠ za pochopení a spolupráci. Za pedagogickou práci také velmi děkuji vedoucí učitelce Zuzaně Oznerové, která po vzájemné domluvě ukončí své působení ve funkci vedoucí učitelky a v příštím šk. roce bude pracovat dále jako učitelka v jedné ze tříd MŠ. Od srpna pak převezme vedení MŠ zkušená pedagožka a vedoucí MŠ Silvie Šremerová. Od září do školky nastoupí ještě jedna nová p. učitelka, neboť jsme se museli rozloučit s p. uč. Veronikou Pluškovou. Tu čekají milé maminkovské povinnosti.

     Závěrem bych ráda za práci v průběhu celého školního roku poděkovala všem učitelům, také Mgr. Vojtěchu Janštovi a ostatním zaměstnancům školy. Svou pedagogickou činnost u nás ukončila Bc. Lenka Sonková, vyučující německého jazyka. Po rodičovské dovolené se k nám opět vrátí Mgr. Lucie Komárková. Škola je prostě živý organizmus, který se neustále mění a vyvíjí.

     Za spolupráci v uplynulém školním roce děkuji zřizovateli a všem členům školské rady. Přeji nám všem krásné léto, dětem skvělé prázdniny plné zážitků a rodičům zaslouženou pohodovou dovolenou!  Mgr. Gabriela Prchalová