ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2019/2020.

Pro otevření PDF dokumentu klikněte: ZDE 


Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis do 1. třídy v plánovaném termínu v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí. Termín zápisu je plánován na 1. 4. 2020. Žádosti a vyplněné dotazníky, popř. žádosti o odklad odevzdají zákonní zástupci v kanceláři ekonomky školy od 6:00 – 15:30. Pokud nemají zákonní zástupci možnost osobně, je možné je zaslat poštou v týdnu od 1. 4. do 3. 4. 2020. Pokud požadujete odklad školní docházky, doručte, prosím, do školy žádost o odklad doplněnou o vyjádření PPP a pediatra. V případě, že nemáte ještě zprávu PPP, doručte pouze žádost bez těchto příloh a budete vyzváni k dodatečnému dodání.

Děkuji za spolupráci Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy


Pandemie COVID-19 (Koronavirus)

Informace ZŠ a MŠ Bohuslavice

     Jak všichni víme, dne 11. 3. 2020 byla z důvodu mimořádných opatření uzavřena naše škola. Pro žáky to byla snad nejlepší zpráva tohoto roku! Pro rodiče zřejmě jedna z nejhorších. Umíte si představit, jaké ovace zněly školou po sdělení této informace školním rozhlasem. Děti však brzy pochopily, že se nejedná o prázdniny, ale je nutné i nadále se vzdělávat. Rodiče řeší hlavně zajištění dohledu dětí a zvládání jejich školní přípravy a učení.

     Tato neočekávaná situace způsobila okamžitou intenzivní přípravu ze strany učitelů. Nelze, než vzdělávat vzdáleně a uplatnit distanční formu výuky. Znamená to využití nejrůznějších online forem výuky. Protože změny přišly tak náhle, nebyl čas s žáky a rodiči domluvit, jak přesně budeme postupovat. Proto v prvních dvou dnech probíhaly ve škole intenzivní porady a proškolení pedagogů a následně jsme mohli postupně našim žákům zasílat další podrobnější informace.

     Po dvou „zkušebních“ týdnech můžeme říci, že naše děti jsou velmi šikovné a digitálně zdatné. Samozřejmě si moc dobře uvědomujeme, že situace v rodinách může být různorodá. Záleží na mnoha okolnostech, které tento způsob výuky ovlivní. Neznáme Vaše technické vybavení ani schopnosti, nevíme, zda pracujete z domu nebo jsou děti u prarodičů atd..  S tím vším počítáme a snažíme se tomu výuku přizpůsobit. Zároveň však doufáme v zodpovědný přístup ze strany zákonných zástupců a velkou míru ochoty s námi spolupracovat.

     Věřte, že toto období je i pro pedagogy mnohem náročnější. Také se spoustu věcí učí a setkávají se s mnohými výukovými nástroji poprvé. Každý den připravují pro své žáky vyučování tak, aby děti motivovali a neodradili.

A jak výuka probíhá?

     Učitelé jsou ve spojení s žáky denně od 8:00 – 12:30. V té době vedou výuku ve svých předmětech online formou. V tomto čase mohou žáci i rodiče učitele kontaktovat prostřednictvím prostředí Google Classroom nebo běžně formou emailu. Odpoledne si učitelé připravují materiály a další práci pro žáky. Žáci dostávají úkoly v rámci týdne.

     V prvním dubnovém týdnu chystáme možnost spojit se s žáky a rodiči formou video či audio hovorů. Vše upřesníme na webu školy a prostřednictvím emailů.

     Tuto nešťastnou dobu jsme ve škole využili k realizaci plánovaných záměrů v tomto školním roce. Ihned po uzavření školy byla zahájena rekonstrukce učebny fyziky – chemie. Po návratu dětí do školy bude připravena zcela nová laboratoř vybavená moderním nábytkem a učebními pomůckami a technologiemi. Zároveň je nutné zajistit bezbariérový přístup do učebny formou schodolezu. V přízemí vznikne prostor pro bezbariérové WC. Před školou bude nevzhledný travní záhon osázen novými rostlinami.

     Zároveň probíhá rekonstrukce oplocení u MŠ, kterou zajišťuje zřizovatel. V nejbližším termínu bude zahájena rekonstrukce tříd mateřské školy z důvodu rozšíření kapacity v prostorách budovy MŠ.

Ve škole to prostě pořád „ žije“, i když v ní nejsou žáci.

     Chtěla bych poděkovat všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy a rodičům za spolupráci a pochopení. Doufejme, že tato situace brzy pomine a budeme se zase těšit na brzké osobní setkání.

Ošetřovné pro rodiče

    Škola poskytne všem zájemcům potvrzený dokument k čerpání ošetřovného. Formulář si můžete vyzvednout v kanceláři ekonomky školy ve dnech:

pondělí a středa v čase od 6:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30.

V této době je možné řešit i další potřebné záležitosti.

Případné dotazy, prosím, směřujte na e-mail: sekretariat.ekonomka@zsbohuslavice.cz.

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

     Zápis do 1. třídy proběhne v plánovaném termínu – 1. 4. 2020. Zápis proběhne pouze formou odevzdání žádosti a dotazníku bez účasti dětí. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách obce a školy.

     Přeji všem hlavně zdraví a pozitivní pohled na příznivější budoucnost!      Mgr. Gabriela Prchalová


ALTERNATIVNÍ VÝUKA: 

Vážení rodiče, žáci,

výuka bude v dalších dnech probíhat distanční formou s využitím aplikace Google Classroom a dalších studijních nástrojů výuky.

Vyučující budou prostřednictvím této aplikace žákům zasílat výukové materiály a vést tímto způsobem výuku, popř. využijí jiné možnosti a nástroje učení. Zároveň budou využívány další aplikace k procvičování a upevňování učiva. Podrobnější pokyny k přístupu a využívání aplikací budou žákům zasílány průběžně v informačních emailech.
Učitelé budou žákům i rodičům k dispozici denně od 8:00 do 12:30, prosíme o komunikaci pouze prostřednictvím e-mailu, Školy OnLine, Google Classroom (ne telefonicky). Děkujeme za pochopení.


TIPY NA ZÁBAVU DĚTÍ - ONLINE - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS: odpovědi pro malé školáky - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS ANEB PSYCHICKÁ HYGIENA - pdf. soubor otevřete: ZDE

TÝDEN 16.3.-20.3.2020 

- navázání komunikace školy a žáků skrze aplikaci Google Classroom (žáci, ve spolupráci s rodiči si prostudují práci v Google Clasroom – zaslaná instruktážního videa apod. Žáci se naučí v tomto prostředí pracovat. Tento týden je testovací, zkoušíme, jak bude reálně fungovat spolupráce školy a žáků)

- učitelé jsou online k dispozici od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (k dispozici je e-mailová komunikace, chat v rámci aplikace apod. Učitelé nejsou k dispozici telefonicky - pokud tento krok sami neiniciují)

zadávání práce, a úkolů žákům bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (žáci i učitelé jsou na zadání upozorněni prostřednictvím žákovských mailů).

- v rámci distanční výuky upřednostníme předměty jako ČJ, M, AJ, ostatní předměty jako CH, F, PŘ, PRV, D, VL , Z, NJ, IAKT budou zastoupeny rovněž, ovšem v menší míře. Výchovné předměty jako HV, TV, ČASP, VKO, VKZ, VV apod. v aplikaci zastoupeny nebudou. 

                                                                                                        Vedení školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA: Z důvodu mimořádného opatření vlády a vyjádření Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj v Ostravě nebude ode dne 24.3.2020 školní jídelna vyvařovat obědy pro  cizí strávníky to až do odvolání. Rovněž jsou pro veřejnost uzavřena všechna sportoviště školy (tělocvična i hřiště). 


16. březen 2020 pondělí: ČR V KARANTÉNĚ - po dobu od 16. března do 24. března (do 6:00) tak platí, že je zákaz volného pohybu po celém území ČR s vyjmenovanými výjimkami. Mezi ně patří například: cesta do zaměstnání nebo nutná cesta za rodinnou, návštěva lékaře či obstarání základních životních potřeb.

11. březen 2020 středa:
Uzavření mateřské školy
Obec Bohuslavice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bohuslavice sděluje rodičům dětí mateřské školy, že od pondělí 16.3.2020 budou oddělení  MŠ v Bohuslavicích i v Závadě uzavřena. Přerušení provozu mateřské školy platí do odvolání.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

10. březen 2020 úterý: z důvodu vydání prohlášení vlády dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 pro všechny žáky uzavírá škola až do odvolání. Přerušen je také provoz družiny a všechny školní kroužky. Žáci mají automaticky odhlášen oběd na tento týden. Provoz  bude zatím nepřerušenSledujte, prosím, email a web školy, kde dle vývoje situace zveřejníme informaci o termínu otevření školy.
  
 (Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy a zavřené budou i univerzity. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš)
 

6. březen 2020 pátek: Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

7.3.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE 

INFORMACE O KORONAVIRU (pro otevření PDF. rozkliknětě aktivní odkaz): ZDE


CELOREPUBLIKOVÁ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PANGEA:

Vážení rodiče, milí žáci,

 v únoru proběhla na naší škole výtvarná soutěž na téma hry a hraní, které se zúčastnilo celkem 54 žáků. 

Soutěž probíhala ve třech kategoriích:

1. kategorie: 1.- 3. třída
2. kategorie: 4.- 6. třída
3. kategorie: 7.- 9. třída

Během prvního týdne v březnu proběhlo hlasování, ve kterém sami žáci určili první tři místa v každé kategorii. Vzhledem k nastalé situaci však již neproběhlo vyhlášení a ocenění vítězů. Protože to vypadá, že se pravděpodobně do konce školního roku všichni dohromady ve škole nesejdeme, rozhodla jsem se všem zúčastněným poděkovat za krásné výtvory alespoň touto cestou. Všem, kteří se umístili na prvních třech místech, gratuluji a díla všech oceněných přikládám v příloze.

Na všechny soutěžící čeká v příštím školním roce sladká odměna, a každý, kdo se umístil na stupních vítězů, dostane také pěknou cenu.

Přeji všem hodně zdraví a pěkné dny. Jana Slaná

Hezký dobrý den všem, 

 
v rámci aktivity Podpora znalostních kapacit  - workshopy s rodiči (dle Postupů MAP II) pořádáme dne 24. 3. v Kulturním domě v Hlučíně workshop "Agrese je OK" (pozn.: stejná akce proběhne o týden dříve také pro Hlučínsko - západ v Kravařích).
Kapacita je omezená na 15 účastníků (dané lektorem), na akci je tak nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu /viz leták/.
 
Workshop je otevřen všem rodičům, účastnit se mohou samozřejmě i pedagogové ze škol. 
 
 
Hana Paverová, MAP pro Hlučínsko
 
PDF ke stažení: ZDE
  
  
 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ