ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

2021/2022

Mgr. Barbara Vidláková        barbara.vidlakova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 1. třídy 
I. stupeň

Mgr. Hana Štefková                hana.stefkova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.A třídy 

I. stupeň

Mgr. Pavla Riedlová                 pavla.riedlova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 2.B třídy 
I. stupeň

Mgr. Monika Valachová        monika.valachova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 3.třídy (metodička prevence)    
I. stupeň

Mgr. Lenka Lasáková              lenka.lasakova@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 4.A.třídy
I. stupeň

Mgr. Zdeňka Birtková            zdenka.birtkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 4.B třídy
I. stupeň

Mgr. Jana Slaná                         jana.slana@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 5.A třídy
ANGLICKÝ JAZYK, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Mgr. Andrea Kupková            andrea.kupkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 5.B třídy 
ANGLICKÝ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Mgr. Karla Poštulková            karla.postulkova@zsbohuslavice.cz  
třídní učitelka 6.třídy
MATEMATIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Šárka Kupková                 sarka.kupkova@zsbohuslavice.cz 
třídní učitelka 7.třídy
ANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Martina Radošovská       martina.radosovska@zsbohuslavice.cz
třídní učitelka 8.třídy (Asociace Školských Sportovních Klubů)
TĚLESNÁ VÝCHOVA, PŘÍRODOVĚDA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Bc. Tomáš Hromčík                  tomas.hromcik@zsbohuslavice.cz 
třídní učitel 9.třídy (správce ICT)

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

Mgr. Lucie Komárková           lucie.komarkova@zsbohuslavice.cz 
výchovná poradkyně (tel.: 737024653)
ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Jan Boček                          jan.bocek@zsbohuslavice.cz   
DĚJEPIS, VLASTIVĚDA, MATEMATIKA, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Mgr. Irena Václavková            irena.vaclavkova@zsbohuslavice.cz 
ČESKÝ JAZYK, HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Gabriela Klodová           gabriela.klodova@zsbohuslavice.cz   
PŘÍRODOVĚDA, PŘÍRODOPIS, MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE    

Mgr. Klára Jařabová / Filip Rácz    filip.racz@zsbohuslavice.cz 
ČESKÝ JAZYK, HUDEBNÍ VÝCHOVA

PhDr. Mgr. Monika Ticháčková   monika.tichackova@zsbohuslavice.cz 
školní psycholog

Mgr. Olga Stuchlá                  olga.stuchla@zsbohuslavice.cz 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

P. Mgr. Vojtěch Janšta, Th.D.   rkf.bohuslavice@doo.cz / tel.:553659024
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Kartin Herudková                  druzina@zsbohuslavice.cz 
družina oddělení 1. (tel.: 730897935) 

Barbora Herudková                 barbora.stuchlikova@zsbohuslavice.cz 
družina oddělení 2., asistentka pedagoga  (tel.: 731954147)

Mgr. Pavel Balcar                   pavel.balcar@zsbohuslavice.cz 
zástupce ředitelky školy
TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Gabriela Prchalová       gabriela.prchalova@zsbohuslavice.cz      
ředitelka školy
HUDEBNÍ VÝCHOVA / ČESKÝ JAZYK