ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

FOTOGALERIE NOC S ANDERSENEM: ZDE

Noc s Andersenem

Dne 2. dubna si každoročně připomínáme Mezinárodní den dětské knihy, který se na celém světě slaví u příležitosti narození známého dětského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Noc s Andersenem připadla v letošním roce na 29. 3. a je akcí, která svádí boj mezi zájmem dětí o dětské čtenářství a bezduchým vysedáváním před televizní obrazovkou či hraním počítačových her. Letos proběhl již 19. ročník, do kterého se zapojila také 4. třída naší základní školy. Celá akce započala společnou večeří a byla ukončena snídaní následující den. Přes velmi bohatý program, což byla prezentace života a díla spisovatele, následné řešení pracovních úkolů či různých jiných aktivit, zvítězilo heslo „SVOBODA“ a noc byla vskutku náročná.

Mgr. Irena Václavková


FOTOGALERIE - SEBEOBRANA AKTIVNĚ: ZDE


FOTOGALERIE - PŘEHAZOVANÁ 6.-8.TŘÍDA: ZDE


FOTOGALERIE - UPCYCLING  - ZE STERÉHO NOVÉ: ZDE


FOTOGALERIE - FLORBAL 4.-5.TŘÍDA: ZDEFOTOGALERIE MATEMATICKÝ KLOKAN: ZDE

Matematický klokan 2019

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan 2019 proběhla v pátek  22. března. Žáci 2. až 9. třídy řešili matematické příklady.

Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií: Cvrček (2. -3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečetl. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali 24 bodů, takže bylo možno získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet bylo na řešení vymezeno 60 minut čistého času. V kategorii Cvrček měli žáci na řešení 45 minut a mohli dosáhnout maximálně 90 bodů. Nejlepší řešitelé a soutěžící byli odměněni diplomem a cenou. Fotografie ze soutěže naleznete na školním webu.

Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2019

CVRČEK

1. MÍSTO Anna Marie Dorociaková (2. B třída, 51 bodů)
2. MÍSTO Jiří Strženek (3. třída, 49 bodů)
3. MÍSTO Filip Jarkuliš (3. třída, 48 bodů)
Tomáš Fojtík (3. třída, 48 bodů)
Tobias Mašík (3. třída, 48 bodů)

 KLOKÁNEK

  1. MÍSTO Anna Viktorie Hanske          (5. třída, 98 bodů)
  2. MÍSTO Valerie Haburová (5. třída, 96 bodů)
  3. MÍSTO Julie Pochopienová         (4. třída, 90 bodů)

BENJAMÍN

  1. MÍSTO Ondřej Buček (6. třída, 106 bodů)
  2. MÍSTO Markéta Mučková         (7. třída, 76 bodů)
  3. MÍSTO Antonín Hanske                   (6. třída, 74 bodů)

KADET

  1. MÍSTO Jindřich Růžička (8. třída, 85 bodů)
  2. MÍSTO Jan Theuer                            (8. třída, 60 bodů)
  3. MÍSTO Aneta Lorková                   (8. třída, 56 bodů)
  4. MÍSTO Klára Stuchlíková (8. třída, 56 bodů)

 Celkový vítězem je Ondřej Buček se 106 body.

Mgr.Karla Poštulková


FOTOGALERIE NÁVŠTĚVA MUZEA HLUČÍN 4.TŘÍDA: ZDE


FOTOGALERIE PROJEKTU PROMĚNY ROKU - JARO: ZDE


FOTOGALERIE PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE: ZDE


„ABRAKA MUZIKA“ V NAŠÍ ŠKOLE 

V úterý 5. 3. 2019 proběhly pro žáky naší školy preventivní programy, které realizovalo interaktivní didaktické hudební divadlo ABRAKA MUZIKA.

Žáci 1. – 4. ročníku se účastnili projektu „Digitální svět“, zaměřeného na internetovou gramotnost, etické chování na internetu, prevenci kyberšikany a podporu bezpečí v digitální komunikaci.

Pro ostatní žáky se uskutečnil program „Jak žijeme“, zaměřený na různé oblasti sociálního chování a mezilidské vztahy. Pořad byl doplněn vsuvkami, jejichž prostřednictvím se žáci seznámili se základními pojmy a situacemi spojenými s existencí peněz a se zásadami správného hospodaření.

Oba programy byly interaktivní a velmi pestré. Setkaly se s pozitivními ohlasy. Ráda bych touto cestou poděkovala klubu rodičů pod vedením paní Kateřiny Vitáskové za úhradu představení.

Mgr. Andrea Kupková

 

FOTOGALERIE: ZDE