ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice 2021/2022

Vážení rodiče, děti, příznivci Klubu rodičů při ZŠ Bohuslavice,

loňský školní rok nás díky Covidu připravil téměř o všechny akce, které jsme měli připravené.
Bohužel nedošlo na Maškarní ples, rodičovský ples a bohužel neproběhl ani Den dětí, kterým vždy
uzavíráme školní rok.

Dětem jsme se to snažili vynahradit alespoň Mikulášskou nadílkou, návštěvou kina na Den dětí,
zakoupením knih pro prvňáčky a třeba také přispěním na on-line programy. Deváťáci nebyli
ochuzeni ani o příspěvek při ukončení školní docházky. Přispěli jsme na nákup knih do školní
knihovny a na další drobnosti či akce v rámci našich možností.

Příspěvek:
Bohužel ruku v ruce tomu jde i příspěvek do Klubu rodičů, který letos budeme vybírat. Ve školním
roce 2020/2021 jsme měli krásný zisk, proto jsme se rozhodli penízky nevybírat. Letošní rok je
bohužel díky výdajům „chudobný“ a proto jsme se museli rozhodnout, že v letošním roce budeme
vybírat opět příspěvek 200,-Kč na celý školní rok. Poprosím, aby děti přinesly peníze svému
třídnímu učiteli do konce října 2021.

Věříme, že situace bude příznivá a my budeme moci uskutečnit všechny naplánované akce na tento
školní rok. Mezi ty významnější patří:
- Vítání svatého Martina a uspávání broučků, které proběhne již 26.10.2021 od 16 hodin u školy.
Tuto akci pořádáme společně s MŠ Bohuslavice a moc se konečně budeme těšit na vás i vaše děti.
- Mikulášská nadílka – balíčky pro děti – prosinec 2021
- Česko zpívá koledy – společně budeme posílat balonky s přáním Ježíškovi – prosinec 2021
- ples rodičů ZŠ a MŠ Bohuslavice – 14.1.2022
- Maškarní ples pro děti – vyšší stupeň 11.2.2022 ve školní tělocvičně a nižší stupeň 13.2.2022
v kulturním domě v Bohuslavicích
- Den dětí a pasování prvňáčků – červen 2022

O všech akcích vás budeme včas informovat plakátem a budeme na vás všechny moc těšit.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu bezmála 250 dětí, což za svého působení v Klubu
rodičů nepamatuji a o to víc se těším, kolik rozzářeních tváří našich dětí a jejich rodičů uvidím na
plánovaných akcích.
Děkuji všem, kteří vždy přidají ruku k dílu a s akcemi samotnými nebo i nákupy či přípravou
pomohou. Bez vás by to nešlo. A také chci poděkovat celému učitelskému sboru a zaměstnancům
ZŠ a MŠ Bohuslavice.

Za Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice
Kateřina Vitásková

Upozornění:
Upozorňujeme tímto všechny rodiče, že pokud pošlou své dítě samotné na některou z akcí,
pořádaných Klubem rodičů, nesou si za ně zodpovědnost sami.